Борис Христов

Приносът на една личност към човечеството едва ли би могъл да се съизмери само и единствено като принос към конкретна държава, кауза, наука или област. Ако някой с живота и делото си е допринесъл за духовното израстване на хората, за тяхното вдъхновение и пробуждане,  то неговият принос е съществен за всяка една област и частица от тяхното битие.

Приносът на Борис Христов към българското оперно пеене е част от приноса му към световното оперно пеене, част от приноса му към израстването на вокалното изкуство, към музиката и най-вече към морално-етичното и духовно облагородяване на милионите вдъхновени, ентусиазирани, разплакани и занемели пред красотата на пеенето му хора.

Прочети Повече