Изпълнителен директор

Николай Ангелов е икономически експерт с богат управленски и организационен опит. 

Средното си образование получава в „Bunker High School”, Мисури, САЩ.

Завършил е Пловдивския Университет като Магистър Управление на Човешките Ресурси, както и Thames Valley University, като Бакалавър по Бизнес Администрация.

Участвал е в различни проекти у нас и в чужбина. Работил е като Председател на Управителния Съвет на „Монтажи” АД,  бил е главен експерт  в Министерство на Финансите, заемал е и  висши мениджърски позиции  в редица национални и чужди компани като “Saint Gobain Weber”, „Sevval Corporation S. L.”,”John Deere” и др. Свободно използва  руски, английски и испански езици.