Събития

Концерт с участието на изпълнители от различни стилове постави финала на събитията, чийто домакин от 8 до 10 септември бе крайдунавският град. Те се проведоха в рамките на проекта „Спорт срещу агресия“, изпълняван от Фондация „Борис Христов“, със съдействието на Община Видин.