Проект“Спорт срещу агресия“

Проект „СПОРТ СРЕЩУ АГРЕСИЯ“ се реализира съвместно с “Министерство на младежта и спорта”, “Фондация Борис Христов” и “Ликос Кепитъл Инжинеринг”. Разработен е в отговор на наблюдаваните негативни тенденции по отношение на различни форми на агресия, зависимости и рисково поведение сред младите хора. Целевите групи, към които е разработен проектът са младежи на възраст 15-19 години, 20-24 години и 25-29 години. Всяка една от целевите групи има различни потребности, което води до диверсификация на превенции по отношение на агресията. Предвид възрастта и оформените устойчиви модели, както и влиянието на младежите като модел на поведение за по-малките идеята е за привличане на младежите като Посланици на СПОРТ СРЕЩУ АГРЕСИЯ. По този начин в пълна степен могат да бъдат не атакувани възприеманите от тях социални норми, а приобщаването им към идеята за общи дейности в посока изграждане на сигурна среда.